در نشست پژوهشی جشنواره تجسمی فجر مطرح شد، هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می کند جاودانه است بازگشت Back
همراه با دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛ 
در نشست پژوهشی جشنواره تجسمی فجر مطرح شد
هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می کند جاودانه است 
نشست  "نقاشی معاصر و تعاملات جهانی" با حضور دکتر منصور حسامی در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، نشست "نقاشی معاصر و تعاملات جهانی" از سلسله نشست های گفتگوی هنرها در دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر عصر یکشنبه ۴ اسفند با حضور دکتر منصور حسامی و دکتر مریم کشمیری در فرهنگستان هنر برگزار شد.
دکتر منصور حسامی در مبحث "نقاشی معاصر و تعاملات جهانی" گفت: در تعامل باید وجه متکثر را بکار بگیریم، اصولا متکثر بودن یکی از ویژگی های دوره معاصر ماست، تکثر گرایی مبانی نظری دارد ولی خصوصیت زمانه ماست، تعامل ویژگی زمانه ماست که نمی توانیم از آن گریزی داشته باشیم، ما در دنیای امروز نمی توانیم تعامل نداشته باشیم و منزوی باشیم، در جهان آکنده از ویژگی های تعامل و تکًثر منزوی بودن اجتناب ناپذیر است، جهان امروز جهانی نیست که در آن منزوی بود.
وی با بیان اینکه واژه "تعامل" باید در جامعه ما تعریفی دوباره شود، خاطر نشان کرد: امروز ما مشکلی از نظر تعریف مفهوم تعامل داریم، امیدوارم علما و متخصصان یک تعریفی از این واژه ارائه دهند .
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جهانی سازی در مقابل لوکالیزم(منطقه ای) قرار دارد، گفت: جهانی سازی در اقتصاد و جامعه شناسی کاربرد فراوانی دارد و از آن حوزه وارد فضای فرهنگی شده است، مفهوم منطقه ای در مقابل جهانی سازی بکار می رود . برای مفهوم جهانی سازی باید به مولفه هایی اشاره کنیم آنچه دغدغه یک شخص می تواند باشد مثل (هویت من چیست؟)، (تکلیف ملی گرایی چیست؟) ،( من پیشینه ای دارم که من را من کرده است)در واقع آن چیزی که الهام بخش حیات فرهنگی من است ، ایا هویت ملی در تعارض با جهانی سازی قرار می گیرد؟ خیر بنا بر این موارد هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می کند جاودانه است، ما در ایران از این هنرمندان کم نداریم و جهانی سازی شدنی است در صورتی که ما از روزگار و جهان مان به قدر کافی آگاه باشیم . مشکل امروز جوانان ما این است که از گذشته شان آگاهی ندارند و از حال هم بی خبر هستند ، مشکل این است که بین گذشته، حال و آینده مانده اند و بخشی از این مشکل هم به ما برمی گردد. 
دکتر منصور حسامی اظهار کرد: جهانی شدن یکی از اتفاقات شگفت انگیز امروز است و مصادف با فردی شدن است و همین یک تعارض بزرگ است ، حتی آنچه ما امروز در فضای جهانی شدن از آن یاد می کنیم فردیتی است که بر مناسبات و زندگی انسان حاکم شده است و نمود آن را در هنر هم می توان دید.
این استاد دانشگاه فرایند تبدیل ایده به اثر هنری قابل دیده شدن را در بیست سال اخیر سریع خواند و گفت: اجرای ایده به واقعیت در سال های اخیر خیلی سریع شده است و نسبت به گذشته متفاوت شده است و این از قابلیت های تکنولوژی است که این امکان را برای ما فراهم کرده است .
دکتر منصور حسامی درباره هنر معاصر ایران گفت: اگر الان به فضای مجازی وارد شوید و کلید واژه های هنر معاصر ایران را جستجو کنید یک امکان مهمی برای ما فراهم شده است و دسترسی ما را به هنرمندان معاصر بیشتر کرده است، امروز با این تکنولوژی موانعی که برای جهانی شدن در گذشته داشتیم از بین رفته است .
 
تاریخ خبر:  1398/12/05