دعوت به نشست پژوهشی جشنواره بازگشت Back
همراه با دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر؛
دعوت به نشست پژوهشی جشنواره
نگاه و منظر در نقاشی سنتی ایران بررسی می شود
نشست های پژوهشی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز گذشته 30 بهمن ماه ساعت 16 در موسسه صبا کار خود را آغاز کرد و امروز دومین نشست پژوهشی جشنواره برگزار می شود.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، امروز اول اسفندماه دومین نشست پژوهشی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان «نگاه و منظر در نقاشی سنتی ایران» و با تاکید بیشتر به هنر نگارگری برگزار می شود.
در این نشست دکتر مریم کشمیری به مهمترین عناصر حاضر در هنر سنتی ایران پرداخته و تحولات این هنر را طی دهه های گذشته بررسی می کند. دکتر اعظم حمین سلمانی مدیریت این جلسه را به عهده دارد.
این دوره از نشسست های پژوهشی جشنواره با عنوان کلی« گفت‌وگوی هنرها» و موضوع کلی «آفرینش تجسمی نوین با نگاهی بین رشته‌ای» در 5 عنوان مجزا برگزار می شود.
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 29 بهمن کار خود را آغاز کرده است و تا 5 اسفند در موسسه فرهنگی هنری صبا  واقع در خیابان طالقانی، ابتدای خیابان برادران مظفر برگزار می شود و ورود برای عموم مردم در بازدید از آثار این جشنواره و شرکت در نشست های پژوهشی آزاد است.
 
تاریخ خبر:  1398/12/01