اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب شدند بازگشت Back

با حکم معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب شدند.

سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی رییس و اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.
هادی مظفری رییس شورای سیاستگذاری و ابراهیم حقیقی، لیلی گلستان، فرزاد ادیبی، امیر راد، امیر احمد فلسفی، احمد عربانی، مهران هوشیار، کیانوش غریب پور، محسن سلیمانی، اردشیر مجردتاکستانی، حمید شانس و سیف الله صمدیان به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری معرفی شدند .
حسینی در این حکم نوشته است: با عنایت به حسن سوابق علمی و هنری و بهره مندی از شایستگی و تجربیات ارزنده شما، به موجب این حکم؛ به عنوان رییس و عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب می شوید. امید است با همکاری و همفکری سایر اعضای شورا در امر برنامه ریزی و برگزاری این رویداد هنری موفق و پیروز باشید.
هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری گفت: دبیر جشنواره تجسمی فجر در این دوره در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره انتخاب و در روزهای آتی معرفی خواهد شد.
گفتنی ست،یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

تاریخ خبر:  1397/07/18