انتخاب نهایی آثار نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار می شود بازگشت Back

به گزارش ستاد خبری نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، با پایان گرفتن مهلت تحویل اصل آثاراز امروز به مدت یک هفته ،انتخاب نهایی آثار جهت حضور در این رخداد هنری با حضور "مجتبی آقایی" دبیر جشنواره و "جمشید حقیقت شناس " دبیر هنری و سایر اعضای شورای هنری در محل موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.
بنابراین گزارش، در انتخاب اولیه از مجموع 5521 اثر بخش مسابقه نهمین جشنواره تجسمی فجر ،125 اثر بر مبنای طرح ها و تصاویر ارسال شده انتخاب و به مرحله دوم داوری ، راه یافتند.
نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و میزبانی موزه هنرهای معاصر تهران و همچنین فرهنگسرای نیاوران ، 3 تا 30 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

تاریخ خبر:  1395/10/18