استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نشد بازگشت Back
استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نشد.
رئیس شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با استعفای ابراهیم حقیقی ـ دبیر جشنواره ـ موافقت نکرد و گفت: با درک شرایط و دغدغه ایشان به سبب همراهي با جان باختن ِهموطنان عزيز درسانحه هوايي ، همه ي ما عزاداريم و سوگوار . وقتي مصيبتي حادث مي شود ، حضور بزرگان يك قوم ، التيامي است بر مصيبت وارده و امروز به حضور استاد حقيقي و بزرگان هنر اين كشور اعم از دبيران و داوران عزيز ، بيش از هميشه نيازمنديم تا مرهمي باشند بر داغ سترگ و و اندوه اين غم .به گزارش واحد ارتباطات و رسانه جشنواره هنرهای تجسمی فجر مظفري اشاره كرد تاکنون تعداد زیادی از هنرمندان کشور در سایت جشنواره ثبت نام کرده و آثار خود را بارگذاری کرده اند. از این رو جشنواره هنرهای تجسمی به عنوان جشنواره ای ملی و رسمی، خود را امانت دار آثار هنرمندان می داند و جشنواره را با توجه به اقتضاء و فضای عمومي كشور به نحو مناسب برگزارخواهدكرد.
گفتنی است بر اساس آیین نامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تصمیم گیری در موارد ویژه و فورس ماژور به عهده شورای سیاستگذاری است و با توجه به شرایط پیش آمده، در روزهای آتی ،شورا ، جلسه ای را براي تصميم گيري زمان ومكان دقيق رويداد ،تشکیل خواهد داد.
تاریخ خبر:  1398/10/24