معرفی دبیران جدید دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بازگشت Back
معرفی دبیران جدید دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
 
دبیران جدید سه رشته هنری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.
 
به گزارش ستاد خبری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مهنوش مشیری، رضا رینه ای و روح الله شمسی زاده به جمع دبیران دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر پیوستند.
مهنوش مشیری دبیر رشته تصویرگری، رضا رینه ای دبیر رشته خوشنویسی و روح الله شمسی زاده دبیر رشته مجسمه سازی با تشکیل شورای دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر، فعالیت های خود را در دوازدهمین دوره این جشنواره آغاز می کنند.
 
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، به دبیری ابراهیم حقیقی، دبیر هنری جمال عرب زاده و دبیر اجرایی عبدالرحیم سیاهکارزاده بهمن ماه 98 برگزار می شود.
تاریخ خبر:  1398/09/03