رسانه ای که از طریق آن از انتشار فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مطلع شدید: