گزارش تصويری
نشست هم‌اندیشی هنرمندان عرصه سرامیک

نشست هم‌اندیشی هنرمندان عرصه سرامیک
1397/09/08

نشست رسانه ای جشنواره

نشست رسانه ای جشنواره
1397/08/29

دومین جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران

دومین جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران
1397/08/28

اولین جلسه دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر

اولین جلسه دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1397/08/21

جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران

جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران
1397/08/21