گزارش تصويری
انتخاب نهایی رشته نقاشی

انتخاب نهایی رشته نقاشی
1397/10/26

انتخاب نهایی رشته نگارگری

انتخاب نهایی رشته نگارگری
1397/10/25

انتخاب نهایی رشته خوشنویسی

انتخاب نهایی رشته خوشنویسی
1397/10/25

بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیرخانه جشنواره

بازدید معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیرخانه جشنواره
1397/10/25

انتخاب نهایی رشته مجسمه سازی

انتخاب نهایی رشته مجسمه سازی
1397/10/22

انتخاب نهایی رشته عکاسی

انتخاب نهایی رشته عکاسی
1397/10/20

انتخاب اولیه رشته هنرهای جدید

انتخاب اولیه رشته هنرهای جدید
1397/10/19

انتخاب نهایی رشته طراحی گرافیک

انتخاب نهایی رشته طراحی گرافیک
1397/10/18

انتخاب نهایی رشته تصویرسازی

انتخاب نهایی رشته تصویرسازی
1397/10/17

انتخاب نهایی رشته کاریکاتور

انتخاب نهایی رشته کاریکاتور
1397/10/17

انتخاب اولیه رشته سرامیک

انتخاب اولیه رشته سرامیک
1397/10/17

انتخاب اولیه رشته نگارگری

انتخاب اولیه رشته نگارگری
1397/10/17

انتخاب اولیه رشته خوشنویسی

انتخاب اولیه رشته خوشنویسی
1397/10/17

انتخاب اولیه رشته نقاشی

انتخاب اولیه رشته نقاشی
1397/10/17

انتخاب اولیه رشته مجسمه سازی

انتخاب اولیه رشته مجسمه سازی
1397/10/17

جلسه قرعه کشی و تعیین سالن نگارخانه ها

جلسه قرعه کشی و تعیین سالن نگارخانه ها
1397/09/26

نشست هم‌اندیشی هنرمندان عرصه سرامیک

نشست هم‌اندیشی هنرمندان عرصه سرامیک
1397/09/08

نشست رسانه ای جشنواره

نشست رسانه ای جشنواره
1397/08/29

دومین جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران

دومین جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران
1397/08/28

اولین جلسه دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر

اولین جلسه دبیران جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1397/08/21

جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران

جلسه مدیران جشنواره تجسمی فجر با منتخبی از گالری داران
1397/08/21